KINETIC KT Klatovy : OUTSOURCING IT

Cesta: www.kinetic-kt.cz > Outsourcing IT

Kontakty

KINETIC KT spol. s r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

PRODEJNA IT:
376 331 620

Technici:
376 331 622

 

prodej@kinetic-kt.cz


Podrobné kontakty


Změna otevírací doby

V prosinci nově otevřeno v následující dnech:

Neděle 10.12.2017

9:00 - 12:00

Neděle 17.12.2017

9:00 - 12:00

Sobota 23.12.2017

9:00 - 14:00

Bonus klub

Určeno pro třídy klatovských středních škol, které si chtějí již nyní začít šetřit na maturitní ples nebo třídní akce.

Z nákupů studentů, rodičů, známých, kamarádů vždy obdrží vaše třída předem stanovený příspěvek na své bonusové konto. Bonus může být čerpán kdykoliv během studia.

Další informace zde…

Vzdálená podpora

Napište nám

Outsourcing IT

Pojem outsourcing pochází z anglických slov out (ven) a source (zdroj) a označuje vyčlenění a smluvní svěření některých (či všech) činností společnosti jiné, externí společnosti, která se na příslušnou činnost specializuje. Tyto činnosti jsou smluvně zajišťovány zaměstnanci outsourcingové společnosti, nikoli zaměstnanci z vlastních řad. Rozhodnutím o outsourcingu se společnosti snaží snížit náklady a uvolněné zdroje poté využívají spíše na podporu hlavní činnosti firmy, čímž mohou zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Víte, že je statisticky dokázáno, že více než 70% závad na výpočetní technice lze předcházet pravidelnou kontrolou a údržbou?

Naše společnost nabízí svým klientům možnost svěřit kontrolu a údržbu sítě a počítačů vyškoleným odborníkům a Vy díky tomu máte čas jen na své podnikání. 

Nabídka outsourcingu se skládá ze tří částí:
1. Vzdálená správa serveru a aktivních prvků sítě (monitoring, údržba a bezpečnost):

2. Pravidelné návštěvy ve firmě:
Pomocí smluvních podmínek se stanoví termín návštěv technika a rozsah hodin k provedení potřebné údržby a prevence.
Frekvence návštěv záleží zejména na množství počítačů a periferií, bezpečnosti dat a v neposlední řadě možnosti a přání zákazníka.
Četnost návštěv může být různá – jednou nebo několikrát do měsíce.


3. Další servisní služby nad rozsah preventivních kontrol: 

 

 

KINETIC KT spol. s r.o.
Vídeňská 841, 339 01 Klatovy 

PRODEJNA IT: 376 331 620
Technici: 376 331 622

prodej@kinetic-kt.cz