KINETIC KT Klatovy : OUTSOURCING IT

Cesta: www.kinetic-kt.cz > Outsourcing IT

Kontakty

KINETIC KT spol. s r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

PRODEJNA IT:
376 331 620

Technici:
376 331 622

 

prodej@kinetic-kt.cz


Podrobné kontakty


Vzdálená podpora

Napište nám

Outsourcing IT

Pojem outsourcing pochází z anglických slov out (ven) a source (zdroj) a označuje vyčlenění a smluvní svěření některých (či všech) činností společnosti jiné, externí společnosti, která se na příslušnou činnost specializuje. Tyto činnosti jsou smluvně zajišťovány zaměstnanci outsourcingové společnosti, nikoli zaměstnanci z vlastních řad. Rozhodnutím o outsourcingu se společnosti snaží snížit náklady a uvolněné zdroje poté využívají spíše na podporu hlavní činnosti firmy, čímž mohou zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Víte, že je statisticky dokázáno, že více než 70% závad na výpočetní technice lze předcházet pravidelnou kontrolou a údržbou?

Naše společnost nabízí svým klientům možnost svěřit kontrolu a údržbu sítě a počítačů vyškoleným odborníkům a Vy díky tomu máte čas jen na své podnikání. 

Nabídka outsourcingu se skládá ze tří částí:
1. Vzdálená správa serveru a aktivních prvků sítě (monitoring, údržba a bezpečnost):

2. Pravidelné návštěvy ve firmě:
Pomocí smluvních podmínek se stanoví termín návštěv technika a rozsah hodin k provedení potřebné údržby a prevence.
Frekvence návštěv záleží zejména na množství počítačů a periferií, bezpečnosti dat a v neposlední řadě možnosti a přání zákazníka.
Četnost návštěv může být různá – jednou nebo několikrát do měsíce.


3. Další servisní služby nad rozsah preventivních kontrol: 

 

 

KINETIC KT spol. s r.o.
Vídeňská 841, 339 01 Klatovy 

PRODEJNA IT: 376 331 620
Technici: 376 331 622

prodej@kinetic-kt.cz